سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

این روزها دلم اصرار دارد
فریاد بزند؛
اما . . .
من جلوی دهانش را می گیرم ....
وقتی می دانم کسی تمایلی به شنیدن صدایش ندارد!!!
این روزها من . . .
... خدای سکوت شده ام؛
خفقان گرفته ام تا آرامش اهالی دنیا .....
خط خطی نشود . . .!!!