سفارش تبلیغ
صبا

ESPERANCE

 

خـــــــسته ام ...

از سوالهای سخت ...

از پاسخ های پیچیده ...

کلمات سنگین ...

فکرهای عمیق ...

پیچ های تند ...

نشانه های با معنی ، بی معنی ...

توی دنیایی که هیچکس شبیه حرف هایش نیست ...

دلم یک هوای تازه میخواهد ...

دلم ...

دلتنگِ سادگیست ...

به همین سادگی .......