• وبلاگ : ESPERANCE
 • يادداشت : به همين سادگي .......
 • نظرات : 0 خصوصي ، 10 عمومي
 • درب کنسرو بازکن برقی

  نام:
  ايميل:
  سايت:
     
  متن پيام :
  حداکثر 2000 حرف
  كد امنيتي:
    
    
   
  + يادآور عشق 
  توراچه شده،چراخودت راگم کردي؟يادت رفته توروبي هدف به دنيا نياوردن؟؟به خودت نگاه کن هيچ چيز برات کم نذاشتن.خوبه بين خودت وخداي خودت خلوتي کني.وباهاشدرد دل کني وازش بخواي هيچ وقت تنهات نذاره...
  ياعلي رفيق

  حضور هيچ کس در زندگي ما اتفاقي نيست!
  خداونددرهر حضوري رازي پنهان کرده براي کمال ما
  خوش انروزي که در يابيم رمز اين حضوررا...

  وقتي تو تکرار صحنه ها اسير ميشي وقتي اونقدر خسته ميشي که حتي از فکر کردن به فکر کردن هم بيزار ميشي وقتي کسي نيست که بفهمه چي ميگي وقتي ميفهمي هيچ چيز و هيچ کس خودش نيست وقتي ميفهمي همه چي دروغه وقتي مي دوني که نبايد به هيچ قول و قراري اعتماد کني...
  وقتي مي فهمي که نبايدمي فهميدي.... وقتي روزگار يادت ميده که بايد سوخت و ساخت وقتي تورو به خاطر صداقتت محکوم ميکنن وقتي خوشحال ميشن که غرورت بشکنه وقتي حرفهاتو فقط ديوار مي فهمه!.....

  خيلي تاريکه توش گم شدم