سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

حرفای عاشقونه

                    گرمیه خوبه دو دست

                                              رنگ قشنگ چشمات

               هنوز به خاطرم هست

تو کوچه های دیدار

                       عطر بهاری سرمست

                                                  دو قلب پاک و عاشق

               هنوز به خاطرم هست

بر سر یک دو راهی

                        تو رفتی سوی بنبست

                                                    من موندمو تنهایی

               هنوز به خاطرم هست

عکس های پاره پاره

                        قلبی که از تو شکست

                                                    گلهای پر پر تو آب

               هنوز به خاطرم هست

ندیدی قطره ی اشک

                          توی چشام حلقه بست

                                                       شب های بیقراری

               هنوز به خاطرم هست

رفتیو چشم خیسم

                        تا به سپیده نبست

                                                از یاده تو رفت?ولی

               هنوز به خاطرم هست

بی تو غبار اندوه

                    به روی قلبم نشست

                                              گرچه به خاطرت نیست

               هنوز به خاطرم هست

                      هنوز به خاطرم هست

                    هنوز به خاطرم هست

                            هنوز به خاطرم هست