سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

همیشه با تو هستم ، حتی اگر ازمن دور باشی ... همیشه دلتنگ دیدنت هستم ، حتی وقتی که با توام ...

همیشه چشمانم تو را صدا می زند ، حتی اگر تمام دنیا در اختیار من باشد ... هر چه قدرازمن دورباشی ، به قلب من نزدیک هستی ...

ای زیباترین اتفاق زندگیم ، حتی اگر تمام دنیا در اختیار من باشد ، بازهم تنها تو را دوست دارم ...