سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

نفس می کشم نبودنت را نیستی هوای بوی تنت را کرده ام

می دانی پیرهن جدایی ات بدجور به قامتم گشاد است

تو نیستی آسمان بی معنیست حتی آسمان پر ستاره