سفارش تبلیغ
بررسی مالکیت دامنه هاست ایران

ESPERANCE

خدایا بیا فقط خودم باشمو خودت.

دیگه ظرفیتم پره

دیگه تحمل ندارم

دیگه نمیکشم

میخوام دور هرچیزی غیر از خودتو خط بکشم

دورهمه ی آدما رو چه هم جنس.چه جنس مخالف

آخه همشون جنسشون خرابه

میخوام فقط با تو باشم.توهم قول میدی باهام باشی؟