سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

خدایا بیا فقط خودم باشمو خودت.

دیگه ظرفیتم پره

دیگه تحمل ندارم

دیگه نمیکشم

میخوام دور هرچیزی غیر از خودتو خط بکشم

دورهمه ی آدما رو چه هم جنس.چه جنس مخالف

آخه همشون جنسشون خرابه

میخوام فقط با تو باشم.توهم قول میدی باهام باشی؟