سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

عشق یعنی...

 
عشق یعنی رازقی? یعنی نسیم

عشق یعنی مست گشتن از شمیم

عشق یعنی آفتاب بی غروب

عشق یعنی آسمان? یعنی فروغ

عشق یعنی آرزو? یعنی امید

عشق یعنی روشنی? یعنی سپید

عشق یعنی غوطه خوردن بین دو موج

عشق یعنی رد شدن از مرز اوج

عشق یعنی از سپیده تا سحر

عشق یعنی پا نهادن در خطر

عشق یعنی لحظه لحظه دیدار یار

عشق یعنی دست در دستِ نگار

عشق یعنی عقل شد مدهوش تو

عشق یعنی لحظه لحظه بی قرار

عشق یعنی صبر? یعنی انتظار

عشق یعنی اشتیاق و انتظار

عشق یعنی دلهوره? یعنی شتاب

عشق یعنی اشک? یعنی عاطفه

عشق یعنی یادگاری? خاطره

عشق یعنی لایق مریم شدن

عشق یعنی با خدا همدم شدن

عشق یعنی جام لبریز از شراب

عشق یعنی خواستن

له له زدن

عشق یعنی خواستن

پر پر زدن

عشق یعنی سال های عمر سخت

عشق یعنی زهر شیرین? بخت تلخ

عشق یعنی با خدایا ساختن

عشق یعنی چون همیشه باختن.
 
 
sevenstar2000
 
 
عشق یعنی خاطرات بی غبار دفتری از شعر و از عطر بهار


عشق یعنی یک تمنا , یک نیاز زمزمه از عاشقی با سوز و ساز


عشق یعنی چشم خیس مست او زیر باران دست تو در دست او


عشق یعنی ماتحب از یک نگاه غرق در گلبوسه تا وقت پگاه


عشق یعنی عطر خجلت ....شور عشق گرمی دست تو در آغوش عشق


عشق یعنی "بی تو هرگز ...پس بمان " تا سحر از عاشقی با او بخوان


عشق یعنی هر چه داری نیم کن از برایش قلب خود تقدیم کن