سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

از عشق مردن....

 

اگر می بینی که زنده ام ، نفس می کشم ، تنها به خاطر وجود تو است...

 

اگر می بینی شادم ، خندانم ، با وجود اینکه اینهمه غصه

 

 در دل دارد ، تنها به امید بودن تو است....

 

اگر می بینی آرامم ، بی تابم ، سر به زیر ، ساکت و گوشه گیر ، فقط

 

به خاطر عشقی است که از سوی تو در دلم نشسته است....

 

اگر دیدی گریانم ، خسته ام ، شکسته ام ، پریشانم ، بدان که بدجور

 

 دلم هوای تو را کرده است و دلم دیگر طاقت دوری تو را ندارد !


اگر دیدی نیستم ، نه صدایی و نه خبری از من نیست بدان

 

                                           که از عشق تو مرده ام

 

                                      آری از عشق تو مرده ام عزیزم....