سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

توی اینه خودتو ببین چه زود زود

توی جوونی غصه اومد سراغت پیرت کنه

نزار که تو اوج جوونی غبار غم

بشینه رو دلت یهو پیرو زمین گیرت کنه

منتظرش نباش دیگه اون تنها نیست

تا آخر عمرت اگه تنها باشی اون نمیاد

خودش می گفت یه روزی میره

خودش می گفت یه روز خاطره هاتو میبره از یاد

آخه دل من دل ساده ی من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

آخه دل من دل دیوونه ی من

آخه دل من دل دیوونه ی من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

دیدی اونم تنهات گذاشت بعد یه عمر

دیدی اونم رفت اونم تنهات گذاشت رفت

تو موندیو بی کسیو یه عمر خاطره پیش روت

دیگه نمیاد نه دیگه پیشت نمیاد

از اون چی موند برات به جز یه قاب عکس روبروت

آخه دل من دل دیوونه ی من

تا کی می خوای خیره بمونی به عکس روی دیوار

تا کی میخوای بشینی به پاش بسوزی

تا کی می خوای بشینی چشم به در بدوزی

در پی پیدا کردن کسی برو که فقط واسه ی خودت بخواد تورو