سفارش تبلیغ
صبا ویژن

ESPERANCE

 

بگذار از تو آغاز شوم...

در تو آغاز شوم

من که از ارتفاع چشمانت سقوط کرده ام

به دنبال روزنه ای در قلبت میگردم

دلم شکسته

وجودم فریاد میکند تو را...

امشب دلم کمی مرگ میخواهد...

 


+ | | نظر

 

و من تردید داشتم که با نبودنت آرام می شوم یا با بودنت خوشبخت؟

و حتی شک داشتم که آرامش را می خواهم یا خوشبختی را!

و هنوز دست و پا میزنند

ذهن خسته ام...

قلب درمانده ام...

چشمان بهت زده ام...

حرف هایم این روزها سر و ته ندارد!!

 


+ | | نظر

<      1   2